Hari Akhirku Semakin Dekat - DKM AL HIJRAH PH6 : DKM AL HIJRAH PH6

Hari Akhirku Semakin Dekat

February 20, 2018

(dari mukhtashor fi alqidah hal 85)

Yaitu iman kepada hari dimana dibangkitkan manusia untuk hisab dan pembalasan..ia adalah hari yang tiada hari setelahnya mencakup 3 hal :

 • al ba’ts : Allah menghidupkan kembali mayat ketika ditiupkan sangkakala yang kedua kali (al anbiya104) (al mukminun 15-16), (al mukminun 115) (al qashash 85)
 • al hisab dan jaza- : Allah menghisab dan membalas amal (al ghasyiyah 25-26) (al an’am 160) (al anbiya 47)

 

Segala hal yang terkandung dalam makna iman kepada hari akhir semenjak kematian berupa:

 1. Al ba’ts : dalil naqli maupun hissi (al baqoroh 55), maupun akal
 2. Ujian di kubur : (ibrahim 27) المسلمُ إذا سئل في القبرِ : يشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ . فذلك قولُه : { يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ}
  البراء بن عازب • البخاري (٢٥٦ هـ)، صحيح البخاري ٤٦٩٩ • [صحيح] •
 3. Adzab maupun nikmat kubur : (ghafir 46) إنَّ هذه الأمةَ تُبتَلَى في قبورِها ، فلولا أن لا تَدافَنوا لدعوتُ اللهَ أن يُسمِعَكم من عذابِ القبرِ الذي أسمعُ منه ، تعوَّذوا باللهِ من عذابِ النَّارِ ، تعوَّذوا باللهِ من عذابِ القبرِ ، تعوَّذوا باللهِ من الفِتَنِ ما ظهر منها وما بطنَ ، تعوَّذوا باللهِ من فتنةِ الدَّجَّالِ
  زيد بن ثابت • الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح الجامع ٢٢٦٢ • صحيح
 4. Tiupan terompet (az zumar 68)
 5. Pengumpulan makhluk di makhsyar (al waqi’ah 49)
 6. Syafaat
 7. Hisab / pemeriksaan amal
 8. Mizanul amal
 9. Pembagian catatan amal
 10. Telaga (al haudh)
 11. Hiroth
 12. Jannah wan naar
 13. Matinya “kematian” dengan disembelih
 14. Ru-yah Allah

Dari al-Barra’ bin ‘Azib radliyallahu anhu berkata, “Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mengantarkan jenazah seorang lelaki dari golongan Anshor. Maka sampailah kami ke pekuburan dan ketika dimasukkan ke dalam liang lahad, duduklah Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam menghadap kiblat dan kamipun duduk disekitarnya, Seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Pada tangan beliau ada sepotong kayu yang beliau menggaris-garis tanah dengannya. Lalu beliau memandang ke atas langit dan ke tanah. Beliau menengadahkan kepala dan menundukkannya sebanyak tiga kali. Lalu beliau bersabda, “Hendaklah kalian meminta perlindungan kepada Allah dari adzab kubur”. Beliau mengatakannya sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wa sallam berdoa, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (artinya, “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur”). Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Lalu beliau bercerita,

“Sesungguhnya seorang hamba mukmin itu apabila hendak putus hubungannya dari dunia dan menghadap ke akhirat (maksudnya; menjelang kematian), turunlah kepadanya beberapa malaikat dari langit yang putih berseri wajah mereka, seolah-olah wajah mereka itu laksana matahari. Bersama mereka ada kain kafan dari kain kafan surga dan balsem dari balsem surga, sehingga mereka duduk darinya sejauh pandangan. Kemudian datanglah malaikat Maut alaihim as-Salam hingga duduk di sisi kepalanya, lalu berkata, “Wahai jiwa yang baik [di dalam satu riwayat; yang tenang], keluarlah engkau menuju kepada ampunan dan keridloan Allah”. Beliau (yaitu Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam) berkata, “Lalu keluarlah ruh orang mukmin tersebut mengalir seperti mengalirnya tetesan air dari mulut girbah (yaitu wadah tempat air dari kulit)”. Lalu ia mengambilnya [di dalam satu riwayat; sehingga apabila telah keluar ruhnya, mengucapkan sholawat atasnya seluruh malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan juga seluruh malaikat yang ada di langit. Dibukalah untuknya pintu-pintu langit, tidak ada dari malaikat penjaga pintu langit melainkan mereka memohon kepada Allah agar ruh itu dinaikkan melalui arah mereka]. Maka apabila ia (yaitu; malaikat Maut) telah mengambilnya maka mereka (yaitu para malaikat yang menyertainya) tidaklah membiarkannya di tangannya sekejap matapun sehingga mereka mengambilnya dan meletakkannya di kain kafan dan balsem tersebut. Maka demikianlah firman-Nya Ta’ala, “((para malaikat utusan Kami mewafatkannya dan mereka tidak melalaikan kewajiban mereka. QS. Al-An’am/6: 61))”. Dan keluarlah darinya seperti seharum-harumnya wewangian minyak kesturi yang dijumpai di atas punggung bumi. Beliau (yaitu; Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam) berkata, “Lalu merekapun naik membawanya. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat melainkan mereka bertanya, “Ruh siapakah yang baik ini?”. Lalu mereka menjawab, “Dia adalah Fulan bin Fulan” –dengan sebaik-baik nama yang mereka menamakannya di dunia-. Sehingga sampailah mereka dengannya ke langit dunia. Mereka minta di bukakan (pintu langit) untuknya, lalu dibukakan untuk mereka. Maka para malaikat yang dekat dari tiap-tiap langit mengantarkannya ke langit yang berikutnya sehingga sampailah ke langit yang ke tujuh. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, “Catatlah catatan hamba-Ku di dalam “illiyyin”!. ((Apakah engkau tahu apakah ‘illiyyin itu? Yaitu kitab yang di tulis, yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. QS. Al-Muthaffifin/83:19-21)). Maka dicatatlah catatannya itu di dalam ‘illiyyin. Kemudian dikatakan, “Kembalikan ia ke bumi, karena sesungguhnya Aku pernah menjanjikan mereka, bahwasanya Aku ciptakan mereka dari tanah, kepadanya Aku kembalikan mereka dan darinya pulalah Aku akan bangkitkan mereka pada kali yang lain”.

Beliau (yaitu Nabi Shallallahu alaihi wa sallam) bersabda, “Maka iapun dikembalikan ke bumi dan dikembalikan pula ruhnya ke dalam jasadnya”. Beliau berkata, “Maka sesungguhnya ia mendengar bunyi derap sendal kawan-kawannya apabila mereka berpaling membelakang”. Datanglah kepadanya dua orang Malaikat yang sangat keras bentakannya, lalu keduanya membentaknya dan mendudukkannya, Lalu keduanya berkata kepadanya, “Siapakah Rabbmu?”. Ia menjawab, “Rabbku adalah Allah”. Keduanya berkata kepadanya, “Apakah agamamu?”. Ia menjawab, “Agamaku adalah Islam”. Keduanya berkata kepadanya, “Siapakah pria yang pernah diutus kepada kalian?”. Ia menjawab, “Dia adalah Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam ”. Keduanya berkata kepadanya, “Apakah amalmu?”. Ia menjawab, “Membaca kitabullah (yaitu; alqur’an), lalu aku mengimaninya dan membenarkannya”. Keduanya membentaknya lalu berkata, “Siapakah Rabb-mu?, apakah agamamu? dan siapakah Nabimu?”. Dan ini adalah akhir fitnah (atau ujian) yang disodorkan kepada orang mukmin. Maka ini adalah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman ((Allah telah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. QS. Ibrahim/14: 27)). Lalu ia menjawab, “Rabb-ku adalah Allah, agamaku adalah Islam dan nabiku adalah Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam”. Maka menyerulah Malaikat yang menyeru di langit, “Bahwasanya hamba-Ku benar, maka hamparkan suatu hamparan dari surga untuknya, pakaikanlah pakaian dari surga untuknya dan bukakanlah untuknya satu pintu ke arah surga”.

Beliau berkata, “Maka datanglah kepadanya sebahagian dari wewangian dan harum-haruman surga dan dilapangkan untuknya di dalam kuburnya sejauh pandangannya”. Beliau berkata, “Datanglah kepadanya [di dalam satu riwayat; diserupakan baginya] seorang pria yang elok wajahnya, bagus pakaiannya lagi pula harum baunya”. Ia berkata, “Bergembiralah engkau dengan yang menyenangkanmu, bergembiralah engkau dengan memperoleh keridloan Allah dan surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan abadi, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu”. Lalu ia berkata kepadanya, “Dan engkau, maka mudah-mudahan Allah menggembirakanmu dengan kebaikan, siapakah engkau? wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan”. Ia berkata, “Aku adalah amalmu yang shalih. Maka demi Allah, aku tidaklah mengenalmu melainkan engkau bersegera di dalam mentaati Allah lagi pula lambat di dalam mendurhakai Allah, mudah-mudahan Allah memberi balasan kebaikan kepadamu”. Kemudian dibukalah untuknya satu pintu dari arah surga dan satu pintu dari arah neraka. Lalu dikatakan, “Ini adalah tempatmu jikalau engkau dahulu mendurhakai Allah, maka Allah menggantikanmu ini dengannya”. Maka ketika ia melihat apa yang ada di dalam surga ia berkata, “Wahai Rabb-ku segerakanlah tegaknya hari kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan harta bendaku”. Dikatakan kepadanya, “Tinggallah engkau !”.

Beliau berkata, “Sesungguhnya hamba yang kafir (di dalam satu riwayat; yang berbuat dosa) apabila terputus dari dunia dan menghadap kepada akhirat (maksudnya hendak meninggal), turunlah kepadanya beberapa malaikat dari langit yang keras lagi bengis. Wajah mereka hitam kelam, bersama mereka ada semacam karung goni dari neraka. Lalu merekapun duduk sejauh pandangan darinya, kemudian datanglah malaikat Maut hingga duduk di sisi kepalanya. Lalu berkata, “Wahai jiwa yang busuk keluarlah engkau menuju kepada kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Beliau berkata, “Lalu ruh tersebut tercerai berai di dalam jasadnya, lalu malaikat tersebut mencabutnya seperti dicabutnya besi pembakar daging yang banyak cabangnya dari bulu yang basah, maka terputuslah urat dan nadi bersamanya. Lalu semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi mengutuknya dan begitu pula semua malaikat yang ada di langit. Ditutuplah pintu-pintu langit dan tiada penjaga pintu (langit tersebut) melainkan mereka memohon kepada Allah agar ruh tersebut tidak lewat di hadapan mereka. Lalu Malaikat Maut mengambilnya, ketika ia telah mengambilnya maka para malaikat yang bersamanya tidak membiarkannya di tangannya sekejap matapun sehingga mereka meletakkannya di semacam karung goni tersebut. Keluarlah dari ruh tersebut seperti sebusuk-busuk bau bangkai yang terdapat di muka bumi. Lalu merekapun naik membawa ruh tersebut. Tidaklah mereka melewati sekelompok dari malaikat melainkan mereka bertanya, “Ruh siapakah yang busuk ini”?. Mereka menjawab, “Ini adalah Fulan bin fulan” -dengan sejelek-jelek nama yang mereka menamakannya di dunia-. Hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu mereka minta dibukakan (pintu langit), tetapi tidak dibukakan untuknya. Kemudian Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam membaca, ((Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga sehingga unta masuk ke lobang jarum. QS. Al-A’raf/7: 40)). Allah Azza wa Jalla berfirman, “Catatlah catatan hamba-Ku di dalam Sijjin di bumi yang paling bawah. Kemudian dikatakan “Kembalikan hamba-Ku ke bumi karena sesungguhnya Aku telah menjanjikan mereka bahwasanya dari tanah Aku ciptakan mereka, kepadanya Aku kembalikan mereka dan darinya pulalah Aku akan bangkitkan mereka pada kali yang lain”. Lalu ruh itu dilempar dari langit sekali lempar hingga jatuh kepada jasadnya. Kemudian Beliau membaca, ((Dan barangsiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. QS. Al-Hajj/22: 31)). Maka dikembalikan ruhnya ke dalam jasadnya.

Beliau berkata, “Maka sesungguhnya ia mendengar bunyi derap sendal kawan-kawannya apabila mereka telah berpaling darinya”. Dan datanglah kepadanya dua malaikat yang sangat keras bentakannya. Lalu keduanya membentaknya dan mendudukkannya kemudian berkata kepadanya, “Siapakah Rabb-mu?”. Ia berkata, “Ah, ah aku tidak tahu”. Keduanya berkata kepadanya, “Apakah agamamu?”. Ia berkata, “Ah, ah aku tidak tahu”. Keduanya berkata, “Apa yang engkau katakan tentang pria yang diutus kepada kalian?”. Maka ia tidak memperoleh petunjuk bagi namanya, lalu dikatakan kepadanya, “Dia adalah Muhammad”. Ia berkata, “Ah, ah aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang mengatakan itu”. Beliau berkata, “Maka dikatakan kepadanya, “Engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca”. Maka menyerulah malaikat yang menyeru dari langit, “bahwasanya ia berdusta. Maka hamparkanlah satu hamparan dari neraka dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju neraka!”. Maka datanglah kepadanya sebahagian dari panas dan anginnya api neraka dan dipersempitlah kuburnya atasnya sehingga tulang belulangnya berselisih. Kemudian datanglah kepadanya (di dalam satu riwayat; diserupakan baginya) seseorang yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Ia berkata, “Bergembiralah engkau dengan yang menyusahkanmu. Ini adalah harimu yang telah dijanjikan kepadamu”. Ia (yaitu orang kafir itu) berkata, “Dan engkau, mudah-mudahan Allahpun menggembirakanmu dengan keburukan, siapakah engkau?, maka wajahmu adalah wajah yang datang membawa keburukan”. Ia menjawab, “Aku adalah amalmu yang buruk, maka demi Allah tidaklah aku mengenalmu melainkan engkau lambat di dalam mentaati Allah dan bersegera di dalam mendurhakai Allah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan balasan keburukan kepadamu”. Lalu didatangkan baginya seorang malaikat yang buta, tuli lagi bisu yang pada tangannya ada gada. Andaikan sebuah gunung dipukul dengannya niscaya gunung itu hancur menjadi debu. Lalu malaikat itu memukulnya dengan sekali pukul sehingga orang kafir itu menjadi debu, kemudian Allah mengembalikannya sebagaimana sediakala. Lalu malaikat itu kembali memukulnya dengan pukulan yang lain, lalu orang kafir itu berteriak dengan suatu teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali dua makhluk yaitu jin dan manusia. Kemudian dibukalah untuknya satu pintu ke arah neraka dan dibentangkan untuknya sebahagian dari permadani neraka. Lalu ia berkata, “Wahai Rabb-ku janganlah Engkau tegakkan hari kiamat”.

[HR Abu Dawud: 4753, Ahmad: IV/ 287-288, 295-296 dan siyak hadits ini baginya, al-Hakim, ath-Thoyalisiy dan al-Ajuriy di dalam kitab asy-Syari’ah halaman 327-328. Berkata asy-Syaikh al-Albaniy: Shahih]. [1]